Polityka Informacyjna

Klauzula informacyjna

dot. zasad przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

numizmatyczny.com

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Starański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JS Partner Jakub Starański wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Słowackiego 22, Ruda Śląska (41-710), ul. Warszawska 26, Katowice (40 – 008), NIP: 6412419384, REGON: 243535017, adres poczty elektronicznej: sklep@numizmatyczny.com, numer telefonu: 512 353 791.
 2. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w celu rejestracji i prowadzenia konta użytkownika, newslettera, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub innego rodzaju umowy, przede wszystkim tzw. abonamentu numizmatycznego.
 3. Administrator przetwarza dot. Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, na tej podstawie przetwarzane są dane przede wszystkim w związku z rejestracją i prowadzeniem konta oraz przesyłania newslettera,
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W oparciu o tę podstawę Administrator przetwarza dane na potrzeby wykonywania umów, przede wszystkim umów sprzedaży i umów abonamentowych,
  3. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza to przede wszystkim przechowywanie danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa.
  4. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak obrona roszczeń czy dochodzenie należności, a także prowadzenie marketingu bezpośredniego.
 4. Odbiorcami dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą być Shoper.pl (dostawca platformy obsługującej sklep internetowy), FreschMail.pl (platforma obsługująca korespondencję mejlową), Biuro rachunkowe ENTER w Rudzie Śląskiej, Poczta Polska, Blue Media S.A. (dostawca rozwiązań do obsługi płatności).
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu jej wycofania. W pozostałych przypadkach, Administrator przetwarza dane osobowe przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń tj. 6 lat, okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych,
  3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej rejestracji, zawarcia oraz wykonania umowy. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy, a wcześniej także rejestrację.
 8. Administrator na podstawie pozyskanych danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje na ich podstawie profilowania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium